Toernooireglement NNF Cup

Onderstaand het toernooireglement van de NNF Cup. De organisatoren en de toernooicommissie van de NNF Cup gaan er vanuit dat alle teams én spelers volledig op de hoogte zijn van en instemmen met dit reglement.

ALGEMEEN

 • Het toernooireglement van de NNF Cup is van toepassing op deelname van alle teams, al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen.
 • Afwijkingen van het toernooireglement zijn slechts bindend indien en voor zover de organisatie van de NNF Cup zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 • Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

INSCHRIJFPROCEDURE

 • Inschrijven voor de NNF Cup is uitsluitend mogelijk via de website van NNF Sports en onder de voorwaarden van het toernooireglement van de NNF Cup.
 • De inschrijving voor de NNF Cup is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is betaald via de iDeal koppeling op de website van NNF Sports.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 107,00 (inclusief btw en servicekosten). Voor dit bedrag kan één team deelnemen aan de NNF Cup. Ook is een geheel verzorgd lunchpakket tijdens de NNF Cup voor één team inbegrepen.
 • De inschrijving voor de NNF Cup is persoonlijk en dus niet overdraagbaar
 • Het annuleren van de inschrijving is mogelijk tot en met 29 mei 2020 . Het inschrijfgeld wordt dan volledig geretourneerd. Na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
 • Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 12 juni 2020 en het toernooi biedt plaats aan maximaal 30 teams. Zodra dit aantal teams zich hebben ingeschreven, is het toernooi vol en is inschrijven niet meer mogelijk.
 • Zodra het toernooi vol is, is aanmelden voor de reservelijst van de NNF Cup mogelijk via info@nnfsports.nl. Indien teams onverhoopt uitvallen en/of zich uitschrijven, dan worden teams van de reservelijst hier chronologisch op basis van de inschrijfdatum van op de hoogte gebracht.
 • Door middel van de inschrijving van de NNF Cup verklaart het deelnemende team zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van het toernooireglement van de NNF Cup.
 • Deelname aan de NNF Cup is vrijwillig en geheel op eigen risico.

NNF Cup

 • De NNF Cup vindt plaats op zaterdag 20  juni 2020 bij v.v. Capelle te Capelle aan den IJssel.
 • Alle teams dienen te bestaan uit minimaal negen en maximaal twaalf spelers.
 • Alle spelers dienen op de dag van het toernooi de leeftijd van (minimaal) 16 jaar bereikt te hebben.
 • Alle teams dienen voorafgaand aan de NNF Cup het (online) spelersformulier compleet in te vullen. Eventuele wijzigingen dienen uiterlijk vrijdag 13 juni 2019 om 21:00 uur doorgegeven worden via info@nnfsports.nl.
 • De ingediende spelersformulieren zijn bindend voor het hele toernooi en tijdens het toernooi worden teams steekproefsgewijs gecontroleerd.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om teams, zowel voorafgaand aan- als tijdens het toernooi, uit te sluiten.

TOERNOOIZAKEN

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB met uitzondering van een aantal aanpassingen. Zo is de buitenspel regel niet van toepassing en worden hoekschoppen genomen van de hoekpunten. Daarnaast zijn alle vrije trappen indirect en bedraagt de afstand voor een strafschop, vanaf de doellijn tot de penaltystip, 8 meter. Ook mag de keeper alleen ingooien of rollen en dus niet uittrappen. Indien dit wel gebeurt volgt een indirecte vrije trap.
 • Alle teams worden evenredig verdeeld in poules zodat teams hetzelfde aantal wedstrijden spelen. De toernooicommissie heeft te allen tijde de mogelijkheid om de poules te wijzigen.
 • Elk team dient zich 30 minuten voor aanvang van het de eerste wedstrijd te melden bij de toernooicommissie. Indien een team zich niet op tijd meldt, dan kan de toernooicommissie ertoe besluiten om het desbetreffende team 1 punt in mindering te brengen.
 • Het missen van één of meer wedstrijden zonder aanvaardbaar excuus kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Alle resultaten tegen een gediskwalificeerd team of een tussentijds teruggetrokken team behaald, worden nietig verklaard en derhalve niet in de eindstand opgenomen. De toernooicommissie is gerechtigd om van bovenstaand reglementen af te wijken, wanneer een andere oplossing rechtvaardiger blijkt voor het gedupeerde team.

WEDSTRIJDEN

 • De duur van de wedstrijden tijdens het gehele toernooi bedraagt 1 x 15 minuten en er wordt tijdens de wedstrijd niet van speelhelft gewisseld
 • Tijdens het toernooi wordt gewerkt met centrale tijdswaarneming. Deze is bindend zodat wedstrijden niet uitlopen. Als uitzondering hierop geldt dat de scheidsrechters ervoor mogen kiezen om de wedstrijden door te laten lopen indien het spel tijdens een wedstrijd voor langere tijd heeft stil gelegen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de scheidsrechters.
 • Voor de wedstrijden wordt niet getost. Het eerstgenoemde team mag aftrappen en het andere team heeft de doelkeuze.
 • Wanneer de scheidsrechter besluit dat de wedstrijdkleding van beide partijen teveel op elkaar lijkt, dan is het elftal dat als eerste in het wedstrijdprogramma wordt genoemd, verplicht van kleding te wisselen. Indien het team niet beschikt over reservekleding, dan worden overgooiers beschikbaar gesteld.
 • Tijdens het toernooi mag tijdens elke wedstrijd doorlopend gewisseld worden.
 • Na afloop van een wedstrijd wordt de aanvoerders gevraagd om de scheidsrechter te beoordelen ten behoeve van de scheidsrechters competitie. Hiervoor worden zij telkens benaderd door een lid van de toernooicommissie.

FAIR PLAY

 • Tijdens de NNF Cup wordt veel waarde gehecht aan fair play en respect voor elkaar. De toernooicommissie gaat er dan ook vanuit dat het bestraffen van teams overbodig zal zijn. We zijn ervan overtuigd dat alle teams zowel de tegenstanders als de beslissingen van de scheidsrechters accepteren.
 • Om het fair play reglement te hanteren doet de toernooicommissie een beroep op alle teamcaptains om spelers, die zich niet aan de spelregels wensen te houden of onsportief gedrag vertonen, uit te sluiten voor de restant van het toernooi.
 • Wanneer tijdens het toernooi sprake is van wangedrag richting scheidsrechters, buitensporige overtredingen en/of onsportief gedrag, dan zal daar hard tegen worden opgetreden.
 • Wanneer een speler een gele kaart ontvangt, dan is hier een tijdstraf van 5 minuten aan gekoppeld.
 • Wanneer een speler tijdens het toernooi een tweede gele kaart ontvangt, dan zal hij voor de daaropvolgende wedstrijd geschorst worden.
 • Wanneer een speler een derde gele kaart ontvangt , dan wordt hij direct voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten.
 • Ontvangt een speler een rode kaart (direct rood of twee keer geel in één wedstrijd), dan wordt hij ook direct voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten.

PUNTENTELLING & RANGSCHIKKING

 • De puntentelling tijdens de poulewedstrijden is als volgt, namelijk drie punten voor een overwinning, 1 punt bij een gelijkspel en 0 punten bij een nederlaag.
 • De nummers 1 en 2 van elke poule plaatsen zich voor de finalewedstrijden. In totaal plaatsen 16 teams zich voor deze finalewedstrijden. Indien hier onvoldoende teams beschikbaar voor zijn, dan wordt dit aangevuld met de beste nummers 3 totdat het aantal van 16 teams bereikt is.
 • Voor een plaats op de ranglijst in de poule gelden wordt achtereenvolgens de volgende rangschikking gehanteerd, namelijk het aantal punten, het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten, het onderling resultaat van de ploegen die gelijk geëindigd zijn. Als er dan nog altijd ploegen zijn die exact gelijk staan, dan worden er strafschoppen genomen. Eerst een serie van drie strafschoppen, om en om te nemen door drie verschillende spelers. Indien hierna nog geen beslissing is gevallen, worden er om en om strafschoppen genomen. Eerst door spelers die in de eerste serie nog geen strafschop hebben genomen en eventueel daarna weer de spelers uit de eerste serie tot er een beslissing is gevallen.
 • De strafschopbepalingen gelden ook als er bij de finalewedstrijden na de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen. Er wordt dus niet verlengd. In de finalewedstrijden worden er vijf strafschoppen genomen.

PRIJZENPAKKET

 • Het prijzenpakket tijdens de NNF Cup bestaat uit prijzen voor de teams en individuele prijzen. In totaal zijn er geldprijzen voor de drie hoogst eindigende teams. Het prijzenpakket bestaat uit een trofee en een wisselbeker. Daarnaast ontvangt de winnaar van de NNF Cup een bedrag van € 500,00, is er een bedrag van € 200,00 voor de verliezend finalist en een bedrag van € 100,00 voor de winnaar van de strijd om de 3e en 4e plaats.
 • De individuele prijzen worden toegewezen door de toernooicommissie en deze beslissingen zijn binden. In totaal zijn er prijzen in de vorm van trofeeën voor de beste speler, de beste keeper, de topscoorder en de beste scheidsrechter van de NNF Cup.
 • De winnaar van de NNF Cup ontvangt automatisch een gratis inschrijving voor de eerstvolgende editie van de NNF Cup. Van deze gratis inschrijving mogen zij gebruik maken als zij aanwezigheid formeel bevestiging aan de organisatoren van de NNF Cup.
 • De winnaar van de sportiviteitsprijs ontvangt automatisch een gratis inschrijving voor de eerstvolgende editie van de NNF Cup. Van deze gratis inschrijving mogen zij gebruik maken als zij aanwezigheid formeel bevestiging aan de organisatoren van de NNF Cup.
 • Indien de winnaars van een gratis inschrijving onverhoopt niet komen opdagen voor het toernooi, dan wordt het volledige inschrijfgeld alsnog in rekening gebracht bij de contactpersoon van het team.

WISSELBEKER

 • De winnaar van de NNF Cup ontvangt een wisselbeker. Dit team mag, indien zij akkoord zijn gegaan met het toernooireglement, de wisselbeker een jaar in hun bezit houden
 • Deze wisselbeker blijft te allen tijde in eigendom van de toernooicommissie. Indien een team de wisselbeker drie jaar achtereenvolgens wint óf in totaal vijf keer wint, dan wordt de wisselbeker eigendom van dit team.
 • De winnaar van de NNF Cup draagt zorg voor de wisselbeker. De wisselbeker dient onbeschadigd te worden teruggegeven.
 • Indien de winnaar van de NNF Cup de wisselbeker niet of deze beschadigt inlevert, dan worden de reparatiekosten en/of de kosten voor de aanschaf van een nieuwe wisselbeker verhaalt op de winnaar.
 • De naam van de winnaar van de NNF Cup wordt, voor de volgende editie van het toernooi, door de toernooicommissie op de voet van de wisselbeker bijgezet. Indien de toernooicommissie hier niet tijdig voor kan zorgen, dan wordt ervoor gezorgd dat dit zo spoedig mogelijk gebeurd.
 • De toernooicommissie neemt uiterlijk vier weken voor de volgende editie van de NNF Cup contact op met de winnaar van het toernooi met betrekking tot de teruggave van de wisselbeker.
 • In samenspraak wordt ervoor gezorgd dat de wisselbeker minimaal twee weken voor de volgende editie van de NNF Cup in het bezit is van de toernooicommissie.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 • De toernooicommissie heeft te allen tijde de mogelijkheid het toernooi te staken of volledig af te lasten in geval van extreem slechte weersomstandigheden. De NNF Cup aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of anderszins in verband met afgelasting van (een deel van) het toernooi.
 • De beslissingen van de scheidsrechters en/of toernooicommissie zijn bindend. Deze beslissingen dienen geaccepteerd te worden en protest tegen beslissingen is niet mogelijk. In elke situatie waarin dit toernooireglement niet voorziet is de beslissing van de toernooicommissie bindend.