Wij zijn ontzettend blij dat er de afgelopen tijd meerdere versoepelingen hebben plaatsgevonden en zijn ervan overtuigd dat deze versoepelingen ons voldoende ruimte bieden voor twee fantastische voetbalkampen. Op basis hiervan hebben wij onderstaand COVID-19 protocol opgesteld dat wij zullen hanteren tijdens onze Summer Camps in Lekkerkerk én Rotterdam. Hieronder vinden alle ouders, verzorgers, kinderen of enigszins andere betrokken dan ook een opsomming van de maatregelen zoals wij deze hanteren tijdens onze voetbalkampen. Deze maatregelen zijn getroffen op basis van het protocol verantwoord sporten van het NOCNSF.

Laatste update: 23 juli 2020, 10:00 uur

  • Wij rekenen om te beginnen op het gezond verstand van de ouders, verzorgd en/of familieleden. Heeft uw kind óf een ander gezinslid klachten? Blijf dan thuis en laat uw kind testen.
  • Helaas hebben wij besloten om ouders, verzorgers, familieleden en/of vrienden van de deelnemende kinderen te weren van het sportcomplex. Hier hebben wij toe besloten vanwege de grote toename van het aantal besmettingen, vooral in Rotterdam. Omdat wij de Summer Camps wel willen door laten gaan, maar geen onverantwoorde risico’s willen nemen, is het complex slechts toegankelijk voor personen en partijen die deelnemen aan of rechtstreeks betrokken zijn bij het Summer Camp. Wij hebben er ook voor gekozen om dit te laten handhaven.
  • Op de sportcomplexen mag gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes, toiletten en douchevoorzieningen. Deze ruimtes zijn hoofdzakelijk toegankelijk voor de deelnemende kinderen, net zoals dat dus geld voor het gehele sportcomplex. Is het absoluut noodzakelijk dat u met uw kind mee moet? Bespreekt u dit dan met één van de verantwoordelijke personen van NNF Sports. Wij denken dan graag met u mee over hoe de 1,5 meter regel gewaarborgd kan blijven.
  • Vanuit de organisatie houden wij gedurende de Summer Camps de gezondheid zoveel mogelijk in de gaten. Merken wij dat uw kind klachten heeft waarmee wij denken rekening te moeten houden? Dan nemen wij direct contact op met de ouders om dit bespreekbaar te maken.
  • Wij dragen tijdens de Summer Camps zorg voor de aanwezigheid van een gekwalificeerde EHBO’er en/of fysiotherapeut om eventuele onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen.
  • Wij dragen zorg voor de aanwezigheid van persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor mensen en materialen. Ook zorgen wij ervoor dat wij alle aanwezige  sportmaterialen regelmatig schoon te maken.
  • Tijdens de Summer Camps hanteren wij, buiten het sporten om de 1,5 meter regel. Dit betekent dat alle personen vanaf 18 jaar nadrukkelijk wordt verzocht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De enige uitzondering hierop geldt voor de coaches. Zij hoeven, mits dit niet haalbaar is, geen 1,5 meter afstand te houden tot de deelnemende kinderen. Wij stimuleren hen echter wel om dit zoveel mogelijk te doen.
  • Wij zullen voor het indelen van de voetbalvelden dit jaar kiezen voor een andere indeling zodat het mogelijk is voor iedereen om de 1,5 meter regel na te leven.
  • Alle coaches en vrijwilligers van NNF Sports wordt van tevoren meermaals geïnstrueerd over het COVID-19 protocol. Ook wordt tijdens de Summer Camps toegezien op een correcte uitvoering van dit protocol. Voor de handhaving maken wij gebruik van externe (beveiligings)professionals die tevens herkenbaar op het complex aanwezig zijn. Verder delen wij uiteraard met z’n allen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het COVID-19 protocol.

Als laatst benadrukken wij graag dat het COVID-19 protocol een levend document is. Het protocol wordt, indien nodig, dan ook aangepast aan mogelijke aanpassingen die nog volgen. Wij nodigen iedereen dan ook uit om het protocol regelmatig in de gaten te houden. Mocht u naar aanleiding van dit protocol vragen hebben? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen